Vindu
KOMPOSITT

Vindu           Ytterdør           Terrassedør           Skyvedør


Nordic Design Plus

Fastkarm Vindu

Vinduet kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelse og med dekorative inndelinger.

Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov!

Teknisk Info

Sidehengslet Vindu

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og vel-balansert vindu. Takket være vår teknologi og ekspertise kan vi tilby et vindu som er lett å snu 90 grader 

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info

SIDESVING VINDU

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og velbalansert vindu. Takket være ARADAS teknologi og ekspertise kan vi tilby et vindu som er lett å snu 90 grader.

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelingen Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info

Topp Hengslet (TOPPSTYRTE) VINDUER

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og vel balansert vindu.

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info

Toppsving Vindu

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og vel balansert vindu, Toppsving kan snus 180⁰ grader enkelt og fullstendig.

kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info 

Vindu i høyteknologisk fiberkomposittmateriale med Spilka® Opus hengsler.

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og vel balansert vindu. Vinduet med toppsving kan lett snus 180 grader. Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

SANNSYNLIGVIS DET VARMESTE TOPPSVINGVINDUET PÅ MARKEDET! 

Teknisk Info

Geneo

Fastkarm Vindu

GJØR DET MULIG Å LAGE DE MEST ENERGIEFFEKTIVE PRODUKTENE I SIN

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info

Geneo Drei og Vipp Vindu

GENEO®-PROFILENE GJØR DET MULIG Å LAGE DE MEST ENERGIEFFEKTIVE PRODUKTENE I SIN KLASSE

Takket være vår teknologi og ekspertise kan vi tilby et vindu med sikker toppventilasjon i vippeposisjon, og åpning innover i dreieposisjon. Det finnes flere funksjonelle kombinasjoner: vindustyper med dreie-vippe, vippe før dreie, bare vippe, bare dreie. Alle alternativene fås med synlige og skjulte hengsler.

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info