Gutmann

-ALUMINIUM--

Gutmann- Fasadesystem

Gutmann - Lara GF 

Et modulbasert system - frihet for designere 

Med GUTMANN LARA GF glasur-akterspeilvinduesystem tilbyr GUTMANN et fasadesystem som er ideelt for store, flere etasjer, tungt inndelte glassområder. GUTMANN LARA GF kan brukes til komplekse glasstak på samme måte som klassisk vinterhagekonstruksjon. Kombinasjonen av GUTMANN LARA GF mullion-akterspeil fasadesystem og passivhus-sertifisert vindussystem danner en intelligens løsning i krevende passivhus fasadeveggkonstruksjon gjennom installasjon av svært effektive varmeisolatorer. Dette innovative systemet gir arkitekter, entreprenører og bygningseiere nesten ubegrenset designfrihet på et høyt teknisk nivå. 

GUTMANN LARA GF fasadesystem kan designes med 50mm eller 60mm profiler.

Diverse prosjekter fra vår leverandør

Gutmann Lara GF