Schüco

-Schüco systemer for energieffektive boliger-

Vindu         Dører         Skyvesystemer         Fasader

Kompetanse for hele husets ytre

Schüco er systemleverandør og utvikler kvalitetssystemer for hele husets fasade. Kjernen i vårt sortiment for privatboliger består av vinduer, folde- og skyvedører, fasader og solskjerming. I  produktutvikling legges det spesielt vekt på energisparing, sikkerhet, komfort og design.


Større krav til energieffektivitet

I Norge går ca. 40 % av energiforbruket til drift av bygninger. Lover og forskrifter for næringsbygg og private boliger blir mer utfordrende og
kravene til energieffektivitet blir stadig skjerpet. Bærekraftig energibruk
og energieffektivisering er viktige virkemidler for å begrense den globale oppvarmingen og CO2-utslipp fra bygg.

Passivhus

Et passivhus er et hus med svært lavt energibehov til oppvarming og bygningen er godt isolert. Et nullenergihus er et hus med et netto energiforbruk på
null, over et helt år. Vi kan konkludere med at vi må bruke godt isolerte byggematerialer og benytte oss av fornybare energikilder.
Schüco vinduer, dører og fasader i aluminium er helt på høyden av standarden som legges til grunn for dagens og framtidens boliger. Vi legger stor vekt på god varmeisolering og et resultat av dette er "Superisolert" - (SI) og "Høyisolert" - (HI) seriene. Sammen med riktig valg av energiglass gir disse systemene best mulige varmeisolasjon. Flere av våre vinduer går inn under ordningen "Enova Anbefaler" hvor kriteriet er U-verdi 1,0 W/(m2K) eller lavere. Vårt beste vindu er nede på 0,8 W/(m2K) i U-verdi. Enova gir støtte til å bygge eller rehabilitere etter framtidens bærekraftige standarder som passivhus og lavenergibygg.
Det lønner seg å investere i energisparende produkter. Varmeisolering er noe som skal merkes - ikke sees. Med så gode isolerende egenskaper kan en gjerne koste på seg større glassflater som gir god trivsel og slipper mer lys inn i boligen.

Betegnelser Schüco vinduer og dører Schüco

AWS: Aluminium Window Systems Schüco

ADS: Aluminium Door Systems
Betegnelser varmeisolasjon:
SI: Superisolert    HI: Høyisolert