Vindu

Kompositt

Vindu          Ytterdør           Terrassedør           Skyvedør


Den rette plassen for din tittel

Skriv inn undertittel her

Nordic Design Plus

Fastkarm Vindu

Vinduet kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelse og med dekorative inndelinger.

Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov!

Teknisk Info


Nordic Design Plus Sidehengslet Vindu

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og vel-balansert vindu. Takket være vår teknologi og ekspertise kan vi tilby et vindu som er lett å snu 90 grader

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info


SIDESVING VINDU

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og vel balansert vindu. Takket være vår leverandørs teknologi og ekspertisen kan vi tilby et vindu som er lett å snu 90 grader.

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelingen Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info


Topp Hengslet (TOPPSTYRTE) VINDUER

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og vel balansert vindu.

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info


Nordic Design Toppsving Vindu

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og vel balansert vindu, Toppsving kan snus 180⁰ grader enkelt og fullstendig.

kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info 


Vindu i høyteknologisk fiberkomposittmateriale med Spilka® Opus hengsler.

Spesielle åpne- og lukkemekanismer og andre komponenter øker sikkerheten for et funksjonelt og vel balansert vindu. Vinduet med toppsving kan lett snus 180 grader. Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

SANNSYNLIGVIS DET VARMESTE TOPPSVINGVINDUET PÅ MARKEDET!

Teknisk Info


Geneo

GENEO Fastkarm Vindu

GJØR DET MULIG Å LAGE DE MEST ENERGIEFFEKTIVE PRODUKTENE I SIN

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info


GENEO Drei og Vipp Vindu


GENEO®-PROFILENE GJØR DET MULIG Å LAGE DE MEST ENERGIEFFEKTIVE PRODUKTENE I SIN KLASSE

Takket være vår teknologi og ekspertise kan vi tilby et vindu med sikker topp ventilasjon i vippeposisjon, og åpning innover i dreieposisjon. Det finnes flere funksjonelle kombinasjoner: vindustyper med dreie-vippe, vippe før dreie, bare vippe, bare dreie. Alle alternativene fås med synlige og skjulte hengsler.

Vinduer kan utformes i ulike kombinasjoner, størrelser og med dekorative inndelinger. Alle individuelle funksjoner av produktet kan tilpasses ditt hjems designbehov.

Teknisk Info